TJENESTER.

OMBRUKSRÅDGIVNING
RESIRQEL BISTÅR MED RÅDGIVNING OG PROSJEKTERING FOR RESSURSOPTIMALISERING I RIVE, OG BYGGEPROSJEKTER, OG DESIGN FOR FREMTIDIG OMBRUK. VI UTFØRER FYSISK OG DIGITAL KARTLEGGING AV EKSITERENDE BYGG OG BISTÅR MED OG FASILITERINNG AV OMBRUK LOKALT OG ANNENSTEDS.

MATERIALFORVALTNING
VI ER AKTIVT UTE SOM PROSJEKTPARTNER I STORE BYGGEPROSJEKTER OG HENTER UT HØYKVALITETS BYGGNINGSKOMPONENTER FØR DISSE GÅR TIL AVFALL. EKSTRAKSJONEN DOKUMENTERES OG RAPPORTERES, PRODUKTENE KATALOGISERES OG LAGERFØRES IHHT, STANDARISERTE PRODUKTKATEGORIER.

RE-DISTRIBUSJON OG SALG.
VI ADMINISTRERER OG TILRETTELEGGER FOR DOKUMENTERT VIDERESALG AV OVERSKUDDS- OG OMBRUKSMATERIALER.