TJENESTER.

OMBRUKSRÅDGIVNING
VI ARBEIDER MED RÅDGIVNING KNYTTET TIL OMBRUK BÅDE I RIVE, REHABILITERINGS OG NYBYGGBYGGEPROSJEKTER. VI KAN BISTÅ MED SIRKULÆRE TILTAK I ALLE LEDD AV ET BYGGEPROSJEKT, FRA OMBRUKSKARTLEGGING AV EKSITERENDE BYGG, OMBRUKSDETALJERING I ANBUDS OG ENTREPRISEGRUNNLAG , KVALITETSIKRING AV DOKUMENTASJON OG OMSETNING, OG ANALYSE OG DOKUMETASJON AV REEL EFFEKT PÅ KLIMA OG ØKONOMI VED OPPNÅD OMBRUK.

MATERIALFORVALTNING
VI ER EN AKTIV PROSJEKTPARTNER I STORE BYGGEPROSJEKTER, HVOR VI HENTER UT HØYKVALITETS BYGGNINGSKOMPONENTER FØR DISSE GÅR TIL AVFALL. VÅR PRAKTISKE TILNÆRMING GIR UMIDDELBARE MÅLBARE RESULTATER I FORM AV BEDRE RESSURSUTNYTTELSE, OG DOKUMENTERT AVFALLSREDUSKJON. DETTE ER EFFEKTIVE VIRKEMIDLER FOR Å UNNGÅ UNØDVENDIG AVFALL, REDUSERE CO2 UTSLIPP, OG BEDRE UTNYTTE ERVERVEDE MATERAILER. VÅR POOLORDNING FOR ENTREPRENØRER ER UNDER STADIG UTVIKLING OG TESTING, OG VI JOBBER MÅLRETTET MED SYSTEM OG RUTINER FOR Å EFFEKTIVT KUNNE FORVALTE OG SIRKULERE BETYDELIGE VOLUMER MED OVERSKUDDSMATERIALER FOR VÅRE KUNDER.

KVALITETSIKRING, SALG OG KJØP.
LOVLIG OMSETNING AV BRUKTE BYGGEVARER KREVER DOKUMENTASJON IHHT. BYGGEVAREFORRODNINGEN. OPPRINNELIG DOKUMENTASJON ER IKKE ALLTID TILSTREKKELIG, DERSOM PRODUKTET ER BRUKT, SKADET ELLER UTSATT FOR YTRE PÅVIRKNING. KAN KVALITETSIKRING VED TESTING, ANALYSE OG RESERTIIFISERING VÆRE NØDVENDIG. VI JOBBER SAMMEN MED NOEN AV DE FREMSTE AKTØRENE I LANDET PÅ ANALYSE, KVALITETSIRKING, OG DOKUMENTASJON, OG KAN I PRAKSIS TILRETTELEGGE FOR DOKUMENTERT VIDERESALG AV ALLE TYPER OVERSKUDDS- OG OMBRUKSMATERIALER.