"Mapping" av ny potensiell materialbank for ombruk

I desember har vi på oppdrag for Vedal Prosjekt, og byggherre Eiendomspar, kartlagt omlag 4000 kvm næringsbygg i Urtekvartalet på Grønnland. Oppdraget går i første omgang ut på å registere, kategorisere, og vurdere ulike bygningselementer verdi og egnethet for ulike ombruksformål. Neste fase innebærer bistand med å optimalisere ressursutnyttelse, og redusere avfall ved aktivt fasilitere ombruk lokalt i nytt prosjekt i og eksterne prosjekter. Varer fra prosjektet vil bli tilgjengelig for reservasjon på nyåret. Følg med på vår reise via Instagram, vår konto heter Resirqel.no

Snip20181221_5.png