Ombrukskonseptet vant den internasjonale arkitektkonkurransen Reinventing cities

Resirqel har i samarbeid med Mad Arkitekter, Ineo Eiendom, Asplan Viak, Vill Urbanisme, Leva, Landskap pluss og Deicmanske bibliotek Stovner, vunnet konkuransen om kjøp og utvikling av Fossumdumpa på Stovner. Vårt forslag er basert på sirkulære prinsipper, med eksisterende riveklare bygg som ressursbank, og modululære reversible løsninger for fremtidig ombruk . Dette kan bli det første prosjektet i verden hvor fullskala ombruk benyttes i eiendomsutvikling av denne størrelse og omfang.

Snip20190822_4.png