Aftenposten om ombruksmaterialer fra regjeringskvartalet.

Aftenposten publiserte i dag en artig artikkel om produkter og elementer fra Regjeringskvartalet, som fremover vil gjøres tilgjengelige for potensielt ombruk via Resirqel.no.

Snip20190404_2.png

Statsbygg har vært offensive og søkt sirkulære løsninger når de nå skal rive bygg i Regjeringskvartalet i Oslo. Med konkrete mål om ombruk som et av anbuds kriteriene, vant Veidekke konkurransen om riving av byggene M17, og R4.

Resirqel er engasjert som spesialrådgiver for Veidekke, med ansvar for å ombrukskartlegge byggene, katalogisere elementer med potensiale for ombruk, og understøtte kvalitetsikring, og dokumentasjon av produkter og elementer i forbindelse med ekstern ombruk.

Vi har i første omgang jobbet med konkrete forespørsler fra andre prosjekter som søker ombruksmaterialer, men opplever nå en økende interesse fra andre hold, ettersom prosjektet gradvis får bredere mediedekning.

Ombruk gir i teorien dokumentert avfallsreduskjon, betydelige kostnadsbesparelser, og redusert co2 utslipp.

Men ombruk og omsetning av brukte byggevarer, er en så lenge ingen regulert praksis, og de skal på lik linje med omsetning av nye produkter, dokumenteres i henhold til byggevare forordningen.

I tillegg skal du som kjøper, forholde deg til teknisk krav, og være sikker på at du ikke installerer et produkt i ditt bygg som ikke holder mål.

Vår tilnærming kobler teori og praksis, og vi jobber metodisk med kvalitetsikring og dokumentasjon av kartlagte komponenter, parallelt med oppfølging av konkret interesse for ombruk.

Vi mener dette er veien å gå, og har som mål å kunne vise til dokumenterte resultater og vellykkede ombruks historier når prosjektet er ferdig.

Hvis du er interessert i en bit av Regjeringskvartalet, ikke nøl med å ta kontakt.