Resirqel bistår med ombruk i regjeringskvartalet.

Vi er engasjert av Statsbygg og Veidekke til å kartlegge for ombruk, og bistå med sirkulære miljøsmarte nedstrømsløsninger for komponenter og elementer med ombrukspotensiale i forbindelse med riving og fornyelse av regjeringskvartalet. Produkter fra Møllergata 17, og R4, er nå å finne på vår egen markedsplass for ombruksmaterialer. Her: Resirqel

IMG_9837.jpg