Byggavfallkonferansen 2018

Her er vår CRO, Martin S. Eid på scenen under årets Byggavfallkonferanse i Oslo. Vi hadde gleden av å fortelle litt om våre erfaringer knyttet til ekstraksjon, redistribusjon og ombruk av komponenter fra byggavfall. Konferansen samler 250-300 deltakere fra alle ledd innen bygg og anleggsnæringen, fra produsenter, forhandlere og bygg og eiendomsutviklere, til ingeniører, myndighets representanter, og avfalls entreprenører.

Den røde tråden i årets konferanse var gjenvinning og ombruk i praksis, og hvordan nå EU målene til avfallsreduksjon inn mot år 2020. Resirqel var invitert til å dele noen av våre praktiske erfaringer knyttet til ekstraksjon, redistribusjon og ombruk.

Resirqel har siden 2013, utført målrettet nybrottsarbeid, for å bidra til avfallsreduksjon og ombruk i stor skala.  Følg med på vår reise via Instagram, vår konto heter Resirqel.no

Bak 2018.jpg